26 Eylül 2009 Cumartesi

Namazın Fazileti Hakkında Hadisler

Namazın Fazileti Hakkında Hadisler
Ravi : Ebu Hureyre
Hadis : Hz. Peygamber (sav)`in şöyle söylediğini işittim: "Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mi, ne dersiniz?" "Bu hal," dediler, "onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Aleyhissalatu vesselam: "İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu.
HadisNo : 2318

Ravi : Sa`d İbnu Ebi Vakkas
Hadis : İki erkek kardeş vardı. Bunlardan biri öbür kardeşinden kırk gün kadar önce vefat etti. Resulullah (sav)`ın yanında bunlardan birincisinin faziletleri zikredildi. Bunun üzerine Efendimiz (sav): "Diğeri müslüman değil miydi?" diye sordu. "Evet, müslümandı ve fena da değildi!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Öldükten sonra, namazının ona ne kazandırdığını biliyor musunuz? Namazın misali, sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün için beş kere girip yıkandığı suyu bol ve tatlı bir nehir gibidir. Bu (nehrin) onun üzerinde kir bıraktığını göremezsiniz, öyleyse, siz ona namazının neler ulaştırdığını bilemezsiniz."
HadisNo : 2319

Ravi : Ebu Ümame
Hadis : Resulullah (sav) ile beraber mescidde idik. O esnada bir adam geldi ve: "Ey Allah`ın Resulü, ben bir hadd işledim, bana cezasını ver!" dedi. Resulullah adama cevap vermedi. Adam talebini tekrar etti. Aleyhisalatu vesselam yine sükut buyurdu. Derken (namaz vakti girdi ve) namaz kılındı. Resulullah (sav) namazdan çıkınca adam yine peşine düştü, ben de adamı takip ettim. Ona ne cevap vereceğini işitmek istiyordum. Efendimiz adama: "Evinden çıkınca abdest almış, abdestini de güzel yapmış mıydın?" buyurdu. O: "Evet ey Allah`ın Resulü!" dedi. Efendimiz: "Sonra da bizimle namaz kıldın mı?" diye sordu. Adam: "Evet ey Allah`ın Resulü!" deyince, Efendimiz: "Öyleyse Allah Teala hazretleri haddini -veya günahını demişti- affetti" buyurdu.
HadisNo : 2320


Ravi : Enes
Hadis : Ben Resulullah (sav)`ın yanında idim. Bir adam huzuruna gelerek: "Ey Allah`ın Resulü," dedi, "ben bir hadd (suçu) işledim, cezasını tatbik et!" Resulullah (sav) adama (birşey) sormadı. Derken namaz vakti girdi. Resulullah`la birlikte o da namaz kıldı. Aleyhissalatu vesselam namazını tamamlayınca, adam yanına geldi ve: "Ey Allah`ın Resulü!" dedi, "ben hadd (çeşidine giren bir suç) işledim. Bana Allah`ın Kitabını tatbik et!" Efendimiz: "Sen bizimle birlikte namazını eda etmedin mi?" diye sordu. Adam: "Evet!" dedi. Efendimiz: "Öyleyse git. Zira Allah, senin günahını affetti" veya -hadd`ini affetti-" dedi.
HadisNo : 2321

Ravi : Asım İbnu Süfyan es-Sakafi
Hadis : Anlattığına göre, bunlar Selasil gazvesine gitmişler. Fakat fiilen gazveye iştirak edememişlerdi. Bunun üzerine kendilerini Allah yoluna verdiler. Sonra Hz. Muaviye (ra)`nin yanına döndüler. Hz. Muaviye`nin yanında Ebu Eyyüb el-Ensari ve Ukbe İbnu Amir vardı. Asım: "Ey Ebu Eyyüb!" dedi. "Bu sene gazveyi kaçırdık. Bize, (bunun telafisi için bir çare) haber verildi. Buna göre, kim dört mescitte namaz kılarsa, günahları affedilirmiş." Ebu Eyyüb: "Ey kardeşimin oğlu!" dedi, "Ben sana bundan daha kolayını haber vereyim. Ben Resulullah (sav)`ın şu sözünü işittim: "kim emredildiği şekilde (mükemmel olarak) abdestini alır, emredildiği şekilde namazını kılarsa, önceden yapmış olduğu (kusurlu) ameli sebebiyle affolunur. Ey Ukbe! (Resulullah`ın tebşiri) böyleydi değil mi?" Ukbe: "Evet!" dedi.
HadisNo : 2322

Ravi : Ukbe İbnu Amir
Hadis : Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: "Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve Allah Teala hazretleri şöyle der: "Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dahil ettim."
HadisNo : 2323


Ravi :
Hadis : İmam Malik (ra)`e ulaştığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "İstikamet üzere olun. (Bunun sevabını) siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. (Zahiri ve batıni temizliği koruyarak) abdestli olmaya ancak mü`min riayet eder."
HadisNo : 2324

Ravi : Huzeyfe
Hadis : Resulullah (sav)`ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı.
HadisNo : 2325

Ravi : Abdullah İbnu Selman
Hadis : Abdullah İbnu Selman, Resulullah (sav)`ın ashabından birisinden naklediyor: Hayberin fethedildiği gün bir adam Hz. Peygamber`e gelerek: "Ey Allah`ın Resulü, bugün ben öyle bir kar ettim ki böyle bir karı şu vadi ahalisinden hiçbiri yapmamıştır" dedi. Efendimiz: "Bak hele! Neler de kazandın?" diye sordu. Adam: "Ben alıp satmaya ara vermeden devam ettim, öyle ki üçyüz okiyye kar ettim" dedi. Aleyhissalatu vesselam efendimiz: "Sana karların en hayırlısını haber vereyim mi?" diye sordu. Adam: "O nedir, ey Allah`ın Resulü?" dedi. Efendimiz açıkladı: "(Farz) namazdan sonra, kılacağın iki rekattir."
HadisNo : 2326

Ravi : Enes
Hadis : Bana kadın ve güzel koku sevdirildi, gözümün nuru namazda kılındı.
HadisNo : 2327

Ravi : Rebi`a İbnu Ka`b el`Eslemi
Hadis : Ben Resulullah (sav) ile beraber gecelemiştim, kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim. Bana: "Dile benden (ne dilersen)!" buyurdu. Ben: "Senden cennette seninle beraberlik diliyorum!" dedim. Bana: "Veya bundan başka birşey?" dedi. Ben: "Hayır, sadece bunu istiyorum!" dedim. "Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol!" buyurdu.
HadisNo : 2328

Ravi : Ma`dan İbnu Ebi Talha el-Ya`meri
Hadis : Resulullah (sav)`ın azadlısı Sevban (ra)`a rastladım. Kendisine: "Bana bir amel söyle de onu yapayım. Allah da onun sayesinde beni cennetine koysun" dedim. -Veya şöyle demişti: "Dedim ki: "..Allah nezdinde en hayırlı ameli bana bildir."- Sevban sükut etti. Sonra ben tekrar aynı şeyi sordum. O yine sükut etti. Ben üçüncü sefer sordum. Sonunda dedi ki: "Aynı şeyleri ben de Resulullah (sav)`a sormuştum. Bana şu cevabı vermişti: "Çokça secde yapman gerekir. Zira sen secde ettikçe, her secden sebebiyle Allah dereceni artırır, onun sebebiyle günahını döker." Ma`dan der ki: "Sonra Ebu`d-Derda`ya geldim. Aynı şeyi ona da sordum. O da Sevban`ın bana söylediğinin aynısını söyledi."
HadisNo : 2329

Namazın Evsafını Bildiren Bazı Hadisler

Namazın Evsafını Bildiren Bazı HadislerRavi:Ebu Humeyd es-SaidiHadis:Kendisi, Resulullah (sav)`ın Ashabından on kişilik bir grupla oturuyor idi. Resulullah`ın namazını zikrettiler. Bunun üzerine: "Ben içinizde Aleyhissalatu vesselam`ın namazını en iyi bilen kimseyim!" "Nasıl olur. Allah`a yemin olsun, sen O`na bizden daha çok tabi olmuş bizden önce onun sohbetine katılmış değilsin!" dediler. O: "Herşeye rağmen!" deyip (ısrar edince): "Peki (Efendimizin nasıl namaz kıldığını) arzet görelim" dediler. O da anlattı: "Aleyhissalatu vesselam, namaza kalkınca kollarını omuzları hizasına kadar kaldırırdı. Bütün kemikleri mutedil şekilde yerlerinde istikrarını bulunca tekbir getirir, sonra kıraatte bulunur, sonra tekrar tekbir getirir, ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır, sonra rükuya gider ve el ayalarını dizlerinin üzerine koyar, sonra o durumda mutedil bir vaziyet alır, başını ne aşağı kırar ne de yukarı kaldırır, sonra başını kaldırıp: "Semi`allahu li-men hamideh (Allah kendisine hamdedeni işitir)!" der, sonra ellerini tekrar omuzlarının hizasma kadar mutedil şekilde kaldırır, sonra: "Allahu ekber!" deyip yere eğilir, ellerini yanlarına açar, sonra başını kaldırır, sol ayağını büker, üzerine oturur, secde edince ayaklarının parmaklarını açar, sonra secde eder, sonra: "Allahu ekber!" der, başını kaldırır, sol ayağını büker, her kemik yerine gelinceye kadar sol ayağının üzerine oturur. Sonra aynı şeyleri diğer (rek`at)de yapardı. Sonra iki rek`ati (tamamlayıp) kalkınca, iftitah tekbirinde olduğu gibi tekbir getirir, ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır. Sonra aynı şeyleri namazın geri kalan kısmında da yapardı. Selam vereceği son rek`atin secdesi olunca sol ayağını (mak`adının altından sağ tarafına) çıkarır ve sol tarafı üzerine yere çökerek otururdu." (Onun bu açıklamasmı dinleyince yanındakiler:) "Doğru söyledin, Resulullah (sav) böyle namaz kılardı!" dediler."HadisNo:2657
Ravi:Rifaa İbnu Rafi`Hadis:Biz mescidde iken bedevi kılıklı bir adam çıkageldi. Namaza durup, hafif bir şekilde (yani rükunleri, teşbihleri kısa tutarak) namaz kıldı. Sonra namazı tamamlayıp Resulullah (sav)`a selam verdi: Efendimiz: "Üzerine olsun. Ancak git namaz kıl, sen namaz kılmadın!" buyurdu. Adam döndü (tekrar) namaz kılıp geldi, Resulullah`a selam verdi. Aleyhissalatu vesselam selamına mukabele etti ve: "Dön namaz kıl, zira sen namaz kılmadın!" dedi. Adam bu şekilde iki veya üç sefer aynı şeyi yaptı, her seferinde Aleyhissalatu vesselam: "Dön namaz kıl, zira sen namaz kılmadın!" dedi. Halk korktu ve namazı hafif kılan kimsenin namaz kılmamış sayılması herkese pek ağır geldi. Adam sonuncu sefer: "Ben bir insanım isabet de ederim, hata da yaparım. Bana (hatamı) göster, doğruyu öğret!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Tamam. Namaza kalkınca önce Allah`ın sana emrettiği şekilde abdest al. Sonra (ezan okuyarak) şehadet getir, ikamet getir (namaza dur). Ezberinde Kur`an varsa oku, yoksa Allah`a hamdet, tekbir getir, tehlil getir, sonra rükuya git. Rüku halinde itmi`nana er (azaların rükuda mutedil halde bir müddet dursun). Sonra kalk ve kıyam halinde itidale er, sonra secdeye git ve secde halinde itidale er, sonra otur ve bir müddet oturuş vaziyetinde dur, sonra kalk. İşte bu söylenenleri yaparsan namazını mükemmel (kılmış olursun). (Bundan bir şey) eksik bırakırsan namazını eksilttin demektir." Ravi der ki: "Resulullah (sav)`ın bu sonuncu sözü Ashab`a önceki: (Dön, namaz kıl, zira sen namaz kılmadın!) sözünden daha kolay (ve rahatlatıcı) oldu. Zira (bu söze göre), sayılanlardan bir eksiklik yapan kimsenin namazında eksiklik oluyor ve fakat tamamı heba olmuyordu.HadisNo:2658
Ravi:AliHadis:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namazın anahtarı temizliktir, (Namaz dışı şeylerle meşguliyeti) haram kılan şey iftitah tekbiridir, (namaz dışı meşguliyeti) helal kılan şey (de sondaki) selamdır."HadisNo:2659

Namazın Eda Ve Kazasının Vücubu Hakkında Hadisler

Namazın Eda Ve Kazasının Vücubu Hakkında Hadisler

Ravi : Enes
Hadis : Bir adam, Resulullah (sav)`a: "Allah, kullarına kaç vakit namazı farz kıldı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Allah, kullarına beş vakit namazı farz kıldı" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: "Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı?" "Allah kullarına beş vakti farz kıldı." Bu cevap üzerine adam, bunlar üzerine hiçbir ilavede bulunmayacağına, onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayacağına dair yemin etti. Resulullah (sav): "Bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir!" buyurdu." (Bu rivayeti, Müslim ve Tirmizi, Kitabu`l-İman`da mezkur, uzun bir hadis zımnında tahric ederler)
HadisNo : 2330


Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav)`ın Mirac`a çıktığı gece elli vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak beşe indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi: "Ey Muhammed! Artık, nezdimde (hüküm kesinleşmiştir), bu söz değiştirilmez. Bu beş vakit, (Rabbinin bir lüftu olarak on misliyle kabul edilerek) senin için elli vakit sayılacaktır."
HadisNo : 2331

Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Allah, namazı peygamberinizin diliyle hazerde dört, seferde iki, korku halinde de dört rek`at olarak farz kılmıştır."
HadisNo : 2332

Ravi : Aişe
Hadis : Allah namazı ilk defa farz ettiği zaman iki rek`at olarak farz etmişti. Sonra onu hazer için (dörde) tamamladı. Yolcu namazı ilk farz edildiği şekilde sabit tutuldu.
HadisNo : 2333

Ravi : Ömer
Hadis : Kurban bayramında kılınan namaz iki rek`attir. Fıtır (Ramazan) bayramında kılınan namaz iki rek`attir, sefer namazı iki rek`attir, cum`a namazı da iki rek`attir. Bunlar Resulullah (sav)`ın lisanı üzere, tamamdır, kısaltma yoktur.
HadisNo : 2334


Ravi : Abdullah İbnu Fudale
Hadis : Abdullah İbnu Fudale, babası (Fudale`den) naklen anlatıyor; "Resulullah (sav)`ın bana öğrettikleri arasında: Beş vakit namaza devam edin! emri de vardı. Ben: "Bu beş vakit, benim meşguliyetlerimin bulunduğu anlardır. Bana (bunların yerine geçecek) cami (kapsamlı) bir şey emret, öyle ki onu yaptım mı, benden beş vakit namaz borcunun yerine geçsin!" dedim. Bunun üzerine: "Öyleyse Asreyn`e devam et!" buyurdu. Bu kelime bizim dilimizde yoktu. Bu sebeple: "Asreyn nedir?" diye sordum. "Güneş doğmazdan önceki namazla güneş batmazdan önceki namaz" buyurdu.
HadisNo : 2335

Ravi : Sebretü`bnu Ma`bed
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yedi yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin, on yaşına geldi mi kılmadığı takdirde dövün." (Tirmizi`nin rivayetinde "Çocuğa namazı yedi yaşında öğretin, kılmadığı takdirde on yaşında dövün" şeklindedir.)
HadisNo : 2336

Ravi : Amr İbnu`l-As
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Çocuklarınıza, onlar yedi yaşında iken namazı emredin. On yaşında olunca namaz(daki ihmalleri) sebebiyle onları dövün, yataklarını da ayırın."
HadisNo : 2337


Ravi : Amr İbnu`l-As
Hadis : Bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Resulullah`a bundan (namazın çocuğa ne zaman emredileceğinden) sorulmuştu: "Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin" buyurdu.
HadisNo : 2338


Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) beni Uhud savaşı sırasında teftiş etti. O zaman ondört yaşında idim, savaşa katılmama izin vermedi. Hendek savaşı sırasında da beni gördü, o zaman ben onbeş yaşında idim, bu sefer bana (cihad) izni verdi." Nafi` der ki: "Ben Ömer İbnu Abdilaziz`e uğradım, o zaman halife idi, Kendisine bu vak`ayı anlattım. Bana: "Bu (onbeş yaş) çocukla büyüğü ayıran hududdur" buyurdu. Valilerine yazarak, onbeş yaşına basanları mükellef addetmelerini, daha küçükleri aile efradından saymalarını emretti.
HadisNo : 2339


Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir namaz unutacak olursa hatırlayınca derhal kılsın. Unutulan namazın bundan başka kefareti yoktur.
HadisNo : 2340


Ravi :
Hadis : Buhari ve Müslim`in bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir: "Sizden biriniz namaz sırasında yatmış idiyse veya namaza karşı gaflet etmiş (ve unutmuş) ise, hatırlar hatırlamaz onu kılsın. Zira Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Beni anmak için namaz kıl!" (Ta-Ha 14).
HadisNo : 2341

Ravi : Ebu Katade
Hadis : Resulullah`la beraber bir gece boyu yürüdük. Cemaatten bazıları: "Ey Allah`ın Resulü! Bize mola verseniz!" diye talepte bulundular. Efendimiz: "Namaz vaktine uyuyakalmanızdan korkuyorum" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Bilal "Ben sizi uyandırırım!" dedi. Böylece Resulullah (sav) mola verdi ve herkes yattı. Nöbette kalan Bilal de sırtını devesine dayamıştı ki gözleri kapanıverdi, o da uyuyakaldı. Güneşin doğmasıyla Resulullah (sav) uyandı ve: "Ey Bilal! Sözün ne oldu?" diye seslendi ve Hz. Bilal: "Üzerime böyle bir uyku hiç çökmedi" diyerek cevap verdi. Aleyhissalatu vesselam: "Allah Teala Hazretleri, ruhlarınızı dilediği zaman kabzeder, (dilediği zaman geri gönderir. Ey Bilal! Halka namaz için ezan oku" buyurdu. Sonra abdest aldı ve güneş yükselip beyazlaşınca kalktı, kafileye cemaatle namaz kıldırdı."
HadisNo : 2342


Ravi : Ebu Katade
Hadis : Bu hadis Ebu Davud`un bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Güneşin harareti onları uyandırınca kalktılar, bir müddet yürüdüler, sonra tekrar konaklayıp abdest aldılar. Hz. Bilal (ra) ezan okudu. Sabahın iki rekatlik (sünnet) namazını kıldılar, sonra da sabah namazını (kazaen) kıldılar. Namazdan sonra hayvanlara binip yola koyuldular. Giderken birbirlerine: "Namazımızda ihmalkarlık ettik" diye yakınıyorlardı. Resulullah (sav): "Uyurken (vaki olan namaz kaçması) ihmal sayılmaz. İhmal uyanıklıktadır. Sizden biri, herhangi bir namazda gaflete düşer kaçırırsa hatırlayınca onu hemen kılsın. Ertesi sabahın namazı da mutad vaktinde kılınır" buyurdu."
HadisNo : 2343

Ravi : Ebu Katade
Hadis : Ebu Davud`un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "Namaz(ın kaçmış olmasın)dan korkarak kalktık, Resulullah (sav): "Ağır olun, ağır olun, bunda bir taksiriniz yok!" buyurdu. Güneş yükselince de: "Sizden kim sabahın iki rekat sünnetini (mutad olarak) kılıyor idiyse yine kılsın" dedi. Bu emir üzerine kılan da, kılmayan da kalkıp sünnetini kıldı. Sonra Resulullah (sav) namaz için kamet emretti. Kamet getirildi. Efendimiz kalktı ve bize namaz kıldırdı. Namaz bitince: "Haberiniz olsun, Allah`a hamdediyoruz ki, bizi namazımızdan, dünyevi işlerimizden herhangi biri alıkoymuş değildir. Ancak ruhlarımız Allahu Teala`nın kabza-i tasarrufundadır, dilediği zaman onu salar. Sizden kim sabah namazına sabahleyin mutad vaktinde kavuşursa, sabah namazıyla birlikte bir mislini de kaza etsin!" dedi."
HadisNo : 2344


Ravi : Ebu Katade
Hadis : Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai`nin bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "Şunu bilin ki, uykuda ihmal sözkonusu değildir. İhmal (yani taksir), diğer bir namazın vakti girinceye kadar namazını kılmayan için mevzubahistir."
HadisNo : 2345


Ravi : Ebu Katade
Hadis : Müslim`in Ebu Hüreyre`den kaydettiği bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "...Güneş doğuncaya kadar uyanmadı. Resulullah (sav): "Herkes bineğinin başından tutsun (ve burayı terketsin). Zira burası bize şeytanın musallat olduğu bir yerdir!" dedi. Biz de emri yerine getirdik."
HadisNo : 2346


Ravi : Ebu Katade
Hadis : Ebu Davud`un Ebu Hüreyre`den kaydettiği bir rivayette şöyle denmiştir: "Resulullah (sav): "Size gaflet gelen bu yeri değiştirin!" buyurdu."
HadisNo : 2347


Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) gecenin evvelinde yürüdü, sonuna doğru uyku molası verdi. Ancak güneş doğuncaya -veya bir kısmı ufuktan çıkıncaya- kadar uyanamadı. (Uyanınca) namazı hemen kılmadı. Güneş yükselince namazı kıldı. İşte bu orta namazdır (Salatul-Vusta).
HadisNo : 2348

Ravi : Zeyd İbnu Eslem
Hadis : Resulullah (sav) buyurdu ki: "Muhakkak ki, Allah, ruhlarımızı kabzetmektedir. Dilerse onu, bize bundan başka bir vakitte iade eder. Resulullah (sav) böyle söyledikten sonra Hz. Ebu Bekri`s-Sıddık (ra)`a yönelerek: "Şeytan (bu gece) namaz kılmakta iken Bilal`e geldi ve onu yatırdı. Uyuması için bir çocuk nasıl sallanarak avutulursa öylece onu da sallayarak uyuttu" dedi. Resulullah (sav) sonra Bilal`i çağırdı. Gelince Bilal, Resulullah`a onun Hz. Ebu Bekr`e anlattığının tıpkısını haber verdi. Hz. Ebu Bekr bu işittikleri karşısında: "Şehadet ederim ki, sen Allah`ın Resulüsün!" demekten kendini alamadı."
HadisNo : 2349

Ravi : Cabir
Hadis : Hz. Ömer, Hendek savaşı sırasında bir keresinde güneş battıktan sonra geldi ve Kureyş kafirlerine küfretmeye başladı ve bu meyanda: "Ey Allah`ın Resulü" dedi, "güneş batmak üzereyken ikindi namazını (güç bela) kılabildim." Resulullah (sav): "Vallahi ikindiyi ben kılamadım" dedi. Beraberce kalkıp Butha`ya gittik. Orada Efendimiz abdest aldı, biz de abdest aldık. Güneş battıktan sonra ikindiyi kıldı, sonra da akşamı kıldı."
HadisNo : 2350

Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Müşrikler Hendek günü Resulullah (sav)`ı fazlaca meşgul ederek dört vakit namazı kazaya bıraktırdılar, geceden Allah`ın dilediği bir müddet geçinceye kadar onları kılamadı. Sonra Bilal (ra)`e emretti, o da ezan okudu. Sonra kamet getirdi. Resululllah öğleyi (kazaen) kıldı. (Bilal tekrar) ikamet getirdi, Resulullah ikindiyi kıldı. Sonra (Bilal tekrar) ikamet getirdi. Resulullah akşamı kıldı. Sonra (Bilal yatsı için) kamet getirdi ve Resulullah yatsıyı kıldı.
HadisNo : 2351


Ravi : Nafi`
Hadis : Abdullah İbnu Ömer (ra)`e baygınlık gelmiş ve aklı gitmişti. (Bu esnada kılamadığı) namazı kaza etmedi. (İmam Malik der ki: "Doğruyu Allah bilir ya, bana göre bu şundan ileri gelir: "Vakit çıkmıştır. Ama vakit içinde ayılan, o vaktin namazını kılar..")
HadisNo : 2352

Ravi : Nafi`
Hadis : İbnu Ömer (ra) dedi ki: "Kim bir namazı unutur ve bunu imamın arkasında namaz kılarken hatırlarsa, imam selamı verince unutmuş olduğu namazı hemen kılsın, sonra da öbür namazı (kıldığını yeniden) kılsın."
HadisNo : 2353

Ravi : Cabir
Hadis : Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işitmiştir: "Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır." (Metin Müslim`in metnidir. Tirmizi`nin metni şöyledir: "Küfürle iman arasında namazın terki vardır.")
HadisNo : 2354

Ravi : Cabir
Hadis : Tirmizi ve Ebu Davud`un bir diğer rivayetinde: "Kulla küfür arasında namazın terki vardır."
HadisNo : 2355

Ravi : Büreyde
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Benimle onlar (münafıklar) arasındaki ahid (antlaşma) namazdır. Kim onu terkederse küfre düşer."
HadisNo : 2356


Ravi : Abdullah İbnu Şakik
Hadis : Resulullah (sav)`ım Ashab`ı ameller içerisinde sadece namazın terkinde küfür görürlerdi."
HadisNo : 2357


Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "İkindi namazını kaçıran bir insanın (uğradığı zarar yönünden durumu), malını ve ehlini kaybeden kimsenin durumu gibidir."
HadisNo : 2358

Ravi : Ebu`l-Melih
Hadis : Biz bulutlu bir günde Büreyde (ra) ile bir gazvede beraberdik. Dedi ki: "İkindi namazını erken kılın, zira Resulullah (sav): "Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gider" buyurdu.
HadisNo : 2359

Namazda Okunan Sure Hakkında Hadisler

Namazda Okunan Sure Hakkında Hadisler

Ravi : Ebu Bürde
Hadis : Resulullah (sav) sabah namazında altmış-yüz arasında ayet okurdu."
HadisNo : 2540

Ravi : Amr İbnu Hureys
Hadis : Resulullah (sav)`ın sabah namazında İza`ş-şemsu küvviret suresini okuduğunu işittim.
HadisNo : 2541


Ravi : Abdullah İbnu Saib
Hadis : Resulullah (sav) bize Mekke`de sabah namazı kıldırdı. Mü`minun süresini kıraat buyurarak namaza başladı. Hz. Musa ve Harun`un zikrine gelince -veya Hz. İsa`nın zikrine, ravi burada tereddüt etti. Resullullah (sav)`ı bir öksürük tuttu, hemen rüküya gitti." (Hadis Buhari`de muallak olmuştur)
HadisNo : 2542

Ravi : Cabir İbnu Semüre
Hadis : Resulullah (sav) sabah namazında Kaf ve`l-Kurani`l-Mecid ve benzeri bir sure okurdu. Aleyhissalatu vesselam diğer namazları hafif kıldırırdı.
HadisNo : 2543


Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) cuma günü, sabah namazında Elif-lam-mim Tenzil es`Secde, ve Hel eta ala`l-insani hinun mine`d-dehr surelerini okurdu. Yine Resulullah (sav) cuma namazında Cu-ma ve Münafikun surelerini okurdu.
HadisNo : 2544


Ravi : Urve
Hadis : Hz. Ebu Bekr es-Sıddik (ra) sabah namazını kıldırdı. Namazın her iki rek`atinde Bakara suresini okudu.
HadisNo : 2545

Ravi : Fürafisa İbnu Umeyr el-Hanefi
Hadis : Ben Yusuf süresini, Osman İbnu Affan (ra)`ın sabah namazlarındaki kıraatinden öğrendim. Çünkü o, bu süreyi çok sık okurdu."
HadisNo : 2546


Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Anlatıldığına göre, sabah namazının birinci rekatinde Enfal`den kırk ayet kadar, ikinci rekatinde ise mufassal sürelerden birini okumuştur. [(Rezin ilavesidir. Buhari muallak (senetsiz) olarak tahric etmiştir. (Ezan 106)]
HadisNo : 2547

Ravi : Amr İbnu Rebi`a
Hadis : Hz. Ömer İbnu`l-Hattab (ra)`ın arkasında sabahı kıldık. Namazda Yusuf ve Hacc surelerini ağır bir kıraatle okudu. Bunun üzerine Amr`e: "Öyleyse fecir doğarken namaza başlamış olmalıdır" dendi. O da: "Evet!" diye cevap verdi.
HadisNo : 2548

Ravi : Muaz İbnu Abdillah el-Cüheni
Hadis : Cüheyne kabilesine mensup bir zat bana: "Resulullah (sav)`ın sabah namazının her iki rek`atinde de iza zülzilet süresini okuduğunu işittim, bilmiyorum unutarak mı böyle yaptı, bilerek mi okudu" dedi.
HadisNo : 2549

Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler

Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Hiçbirinizin, namazından şeytana bir pay kalmamalıdır. Herkes namazdan çıkarken, sağından kalkmanın üzerine bir vecibe olduğunu sanır. Halbuki ben Resulullah`ın çok kere solu üzerinden kalktığını gördüm.
HadisNo : 3094

Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav)`ı ayakta ve otururken su içerken gördüm, yalınayak ve ayakkabılı olduğu halde namaz kılarken gördüm. Namazdan sağı ve solu üzerine ayrılırken de gördüm.
HadisNo : 3095

Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) zamanında farz namazlardan çıkarken insanlar yüksek sesle zikrederlerdi.
HadisNo : 3096


Ravi : Ebu Rimse
Hadis : Bir adam, namazın ilk tekbirine yetişerek Resulullah (sav) ile birlikte namaz kıldı. Aleyhissalatu vesselam önce sağına sonra soluna selam verdi. (Başını öylesine çevirdi ki, gerisinde olduğumuz halde) yanaklarının beyazlığını gördük. Sonra namazdan çıktı. Kendisiyle namazın ilk tekbirine yetişen zat hemen kalkıp ilave namaza başladı. Hz. Ömer (ra) ona doğru fırlayarak adamı omuzlarından yakalayıp sarstı ve "Otur! Ehl-i kitabı helak eden şey, namazları arasına bir fasıla bırakmamalarından başka bir şey değildir!" dedi. Resulullah (sav) nazarını çevirip: "Ey İbnu`l-Hattab, Allah seni (doğruya) isabet ettirdi" buyurdu.
HadisNo : 3097

Ravi : Ebu Şa`sa
Hadis : Biz Ebu Hüreyre (ra) ile birlikte mescidde oturuyorduk. Müezzin ezan okudu. Bir adam kalkıp yürümeye başladı. Ebu Hüreyre, adam mescidden çıkıncaya kadar gözleriyle onu takip etti ve: "Şu adam Ebu`l-Kasım (sav)`a asi oldu!" buyurdu.
HadisNo : 3098

Ravi : Simak İbnu Harb
Hadis : Cabir İbnu Semüre (ra)`ye dedim ki: "Resulullah (sav)`la beraber oturdun mu?" "Evet" dedi, "hemde çok. Sabah namazı kılınca, namaz kıldığı yerden güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Bu esnada (cemaat) birbirlerine cahiliye devri ile ilgili şeyler anlatırlar ve gülerlerdi. Resulullah (sav) da tebessüm buyururlardı."
HadisNo : 3099

Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bedeviler, sakın namazınızın isminde size galebe çalıp değiştirmesinler. Çünkü onun Kitabullah`taki ismi "işa" (yatsı)dır. Bedeviler develerini sağarken karanlığa kalırlar da (yatsıya ateme derler)."
HadisNo : 3100

Ravi : Abdullah İbnu Mugaffel
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bedeviler, akşam namazının isminde sakın size galebe çalmasınlar!" (Resulullah devamla) dedi ki: "Bedeviler ona (sadece) işa derler."
HadisNo : 3101

Ravi : Ebu Berze el-Eslemi
Hadis : Resulullah (sav) yatsıdan önce uyumayı, sonra da konuşmayı mekruh addederdi.
HadisNo : 3102

Ravi : Ömer
Hadis : Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekr (ra) ve yanlarında ben de bulunduğum halde müslümanların meselelerini (konuşmak için) gece geç vakte kadar uyanık kalırlardı.
HadisNo : 3103


Ravi :
Hadis : Ashab`dan Huza`alı birinin rivayet ettiğine göre, bir gün: "Keşke (yatsı) namazımı kılıp da istirahat etseydim" diye temennide bulunmuştu. Kendisini bu sözü sebebiyle ayıpladılar. Onlara şu cevabı verdi: "Ben Resulullah`ın şöyle söylediğini işittim: "Ey Bilal, ikamet oku da bizi rahatlat!"
HadisNo : 3104

Ravi : Ali
Hadis : Hz. Ali: "Namazımı kılar istirahat ederim" demişti. Kendisini ayıpladılar. O da şu cevabı verdi: "Ben Resulullah (sav)`ı işittim. Şöyle demişti: "Ey Bilal kalk, bizi namazla istirahate kavuştur."
HadisNo : 3105

Ravi : Osman İbnu Ebi`l-As
Hadis : "Ey Allah`ın Resulü" dedim, "şeytan benimle namazımın ve kıraatimin arasına girip kıraatimi iltibas etmeme sebep oluyor, (ne yapayım?)" Aleyhissalatu vesselam bana şu cevabı verdi: "Bu Hınzeb denen bir şeytandır. Bunun geldiğini hissettin mi ondan Allah`a sığın. Sol tarafına üç kere tükür." (Osman İbnu Ebi`l-As) de ki: "Ben bunu yaptım, Allah Teala Hazretleri onu benden giderdi."
HadisNo : 3106

Namaz Ve Hutbede Kıraat Hakkında Hadisler

Namaz Ve Hutbede Kıraat Hakkında Hadisler

Ravi : Ubeydullah İbnu Ebi Rafi
Hadis : (Emevi halifelerinden) Mervan, Ebu Hüreyre, (ra)`yi Medine`ye halef tayin etti. Ebu Hüreyre, cumayı kıldırdı ve birinci rek`atte, el-Hamd süresini okuduktan sonra Cuma süresini okudu, ikinci rek`atte Ve iza caeke`l-Münafikun`u okudu. Dedi ki: "Ben Resulullah (sav)`ın bunları okuduğunu işittim."
HadisNo : 2881


Ravi : Semüre İbnu Cündüb
Hadis : Resulullah (sav) cum`ada Sebbihisme Rabbike`l-A`la ve Hel etake hadisu`l-Gaşiye sürelerini okurdu.
HadisNo : 2882

Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) cuma günü sabah namazında Elif-lam mim Tenzil`i birinci rek`atte; Hel Eta`yı da ikinci rek`atte okurdu. Cuma namazında da Cuma ve Münafikun surelerini okurdu.
HadisNo : 2883


Ravi : Ümmü Hişam Bintu Harise İbnu`n-Nu`man
Hadis : Kaf ve`l Kur`ani`l-Mecid suresini, cuma günü minber üzerinden her cum`ada okurken Resulullah (sav)`ın kendi dillerinden aldım.
HadisNo : 2884

Ravi : Ya`la İbnu Ümeyye
Hadis : Resulullah (sav)`ı minberde: "... (Zuhruf 77) diye okurken işittim."
HadisNo : 2885

Namaz Duaları Hakkında Hadisler

Namaz Duaları Hakkında Hadisler

Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) namaz için tahrime tekbirini alınca kıraate geçmezden önce bir müddet sükut buyurmuştur. Ben: "Ey Allah`ın Resulü", dedim, "anam babam sana feda olsun, tekbir ile kıraat arasındaki sükut esnasında ne okuyorsunuz?" Bana şu cevabı verdi: "Ey Allahım, beni hatalarımdan öyle temizle ki, kirden paklanan beyaz elbise gibi olayım. Allahım beni, hatalarımdan su, kar ve dolu ile yıka" diyorum." (Ebu Davud, Nesai (ve Buhari`nin) rivayetlerinin başında şu ziyade vardır: "Allahım, benimle hatalarımın arasını doğu ile batının arası gibi uzak kıl.")
HadisNo : 1795


Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Biz, Resulullah (sav) ile birlikte namaz kılarken, cemaatten biri aniden: "Allahu ekber kebiri, velhamdülillahi kesira, subhanallahi bükraten ve asila (Allah, büyükte büyüktür, Allah`a hamdimiz çoktur, sabah akşam tesbihimiz Allaha`dır!" dedi. Resulullah (sav) efendimiz: "Bu sözleri kim söyledi?" diye sordu. Söyleyen adam: "Ben, ey Allah`ın Resulü" dedi. Resulullah (sav) efendimiz: "O sözler hoşuma gitti. Sema kapıları onlara açıldı" buyurdu. İbnu Ömer (ra) der ki: "Söylediği günden beri o zikri okumayı hiç terketmedim." (Nesai, bir rivayette şu ziyadede bulunmuştur: "On iki adet meleğin, bu sözleri (yükseltmek üzere) koşuştuklarını gördüm.")
HadisNo : 1796

Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) namaz kılarken nefes nefese bir adam geldi ve: "Allahu ekber, Elhamdülillahi hamden kesiran tayyiben mubareken fihi. (Allah büyüktür, çok temiz ve mübarek hamdler Allah`adır!)" dedi. Resulullah (sav) namazı bitirince: "Şu kelimeleri hanginiz söyledi?" diye sordu. Cemaat bir müddet sessiz kaldı, Resulullah (sav): "(Kim söylediyse çekinmesin, benim desin), Zira fena bir şey söylemiş değil" dedi. Bunun üzerine adam: "Ben, ey Allah`ın Resulü!" dedi. Resulullah (sav) da: "Ben on iki melek gördüm. Her biri, bu kelimeleri (Allah`ın huzuruna) kendisi yükseltmek için koşuşmuşlardı."
HadisNo : 1797

Ravi : Cabir
Hadis : Resulullah (sav) namaza başlarken tekbir getirir, sonra (bazan) şunu okurdu: "İnne salati ve nüsüki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbi`l-alemin. La şerike lehu ve bi-zalike ümirtü ve ene evvelü`l-müslimin. Allahümmehdini li-ahseni`l a`mali ve ahseni`l-ahlaki. La yehdi li-ahseniha illa ente. Ve kıni seyyie`l-a`mal ve seyyie`l-ahlak. La yaki seyyieha illü ente. (Namazım, ibadetim hayatım ve ölümüm alemlerin şeriksiz Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum. Ben bu emre teslim olanların ilkiyim. Ey Allah`ım, beni amellerin ve ahlakın en iyisine şevket. Bunların en iyisine senden başka sevkeden yoktur. Beni kötü amellerden ve kötü ahlaktan koru, bunların kötülerinden ancak sen korursun."
HadisNo : 1798

Ravi : Muhammed İbnu Mesleme
Hadis : Resulullah (sav) nafile namaz kılmak için kalktığı vakit (bazan) şunu okurdu: "Allahu ekber veccehtü vechiye li`llezi fatara`s-Semavati ve`l-arza hani-fen müslimen ve ma ene mine`l-müşrikin..." (Allah büyüktür. Yüzümü Ha-nif ve Müslüman olarak semavat ve arzı yaratan Allah`a yönelttim. Ben müşriklerden değilim)..." (Devamını Hz. Cabir (ra)`in rivayetinde olduğu şekilde zikretti. Sonra şunu okudu: "Allahümme ente`l-Meliku. La ilahe illa ente sübhaneke ve bi-hamdike (Allahım (kainatın gerçek) Meliki sensin. Senden başka ilah yoktur. Seni hamdinle takdis ederim)" Sonra kıraata geçti.)
HadisNo : 1799

Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav) namaza (iftitah tekbiri ile) başlayınca şunu okurdu: "Subhaneke Allahümme ve bi-hamdike ve tebareke`smüke ve teala ceddüke ve la ilahe gayruke. (Allah`ım seni her çeşit noksan sıfatlardan takdis ederim, hamdim sanadır. Senin ismin mübarek, azametin yücedir, senden başka ilah da yoktur)."
HadisNo : 1800